قمار

بازي با رايانه‏
شبكه‌هاي هرمي-شركت گلدكوئيست
درآمد حرام-سود گلدكوئيست
ارمغان بهزيستي-جوايز اوراق خيريه
خريد و فروش آلات قمار
نگه‏دارى آلات قمار
برگزاري مسابقات ورزشي-دريافت پول از بازيكنان
پيش بيني مسابقه-جايزه پيشگويي مسابقات
حكم تعيين جايزه ورزشي
شرط‏ بندي در موتورسواري
وكالت در شرط‏بندي
شرط‏‏ بندي تماشاچيان
شرط بندي در بازي
سرگرمي با آلات قمار
بازي بيليارد
بازي تخت نرد
حكم پاسوربازي-ورق بازي
ملاك تشخيص قمار
قمار بودن پاسور
پیش بینی مسابقات
بازي با آلات قمار