ثبوت اول ماه

رؤيت هلال

راه هاى ثبوت اول ماه را به طور مختصر بيان كنيد؟

ramazan.gifاول ماه از چند راه ثابت مى شود:
1. خود انسان ماه را ببيند ؛
2. دو مرد عادل شهادت بدهند كه ماه را ديده اند ؛
3. عده اى كه از گفته آنان يقين پيدا مى شود، بگويند ماه را ديده اند ؛
4. سى روز از اول ماه شعبان بگذرد ؛
5. حاكم شرع (مجتهد جامع شرايط) حكم كند كه اول ماه است.[1]
 تبصره . آيات عظام سيستانى و وحيد معتقدند با حكم حاكم اول ماه ثابت نمى شود [مگر آنكه از حكم حاكم براى او اطمينان حاصل شود].
_____________
[1]. توضيح المسائل مراجع، م 1730.

اثبات اول ماه براساس تقویم

آيا اول ماه بر اساس تقويم محاسبات منجمان ثابت مى شود؟

AvaleMah-Taghvim_0.jpgهمه مراجع: خير، ثابت نمى شود ؛ مگر آنكه انسان از گفته آنان اطمينان پيدا كند.[1]


[1]. توضيح المسائل مراجع، م 1732 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 1740.

امکان وجود چند شب قدر

«ليلة القدر» كدام شب از سال است؟ با توجه به اختلاف تقويم در كشورها، آيا ممكن است چند شب قدر وجود داشته باشد؟

Chand-ShabeQadr.jpgشكى نيست كه «ليلة القدر»، يكى از شب هاى ماه رمضان است؛ جمع ميان آيات قرآن نيز اقتضاى آن را دارد. از يك سو مى فرمايد: «قرآن در ماه رمضان نازل شده است»[1] و از سوى ديگر مى فرمايد: «ما آن را در شب قدر فرو فرستاديم»[2]. اما براى تعيين آن، بايد به روايات مراجعه كرد. در روايات شيعه و اهل سنت، احتمالات گوناگونى داده شده است؛ از جمله: شب هفدهم، شب نوزدهم، شب بيست و يكم، شب بيست و سوم، شب بيست و هفتم و شب بيست و نهم.[3]

ثبوت اول ماه رمضان در کشورهای همسایه

اگر هلال ماه رمضان يا شوال، در كشورى ديده شود - كه افق آنها يك يا دو ساعت با شهر ما تفاوت دارد - آيا اول ماه براى ما هم ثابت مى شود؟

HolooleMaheRamazanDarKeshvarhayeHamsaye.jpgآيات عظام امام، بهجت، خامنه اى و مكارم: اگر شهر يا كشورى كه ماه در آن ديده شده از بلاد شرقى باشد، اول ماه ثابت مى شود و اگر از بلاد شرقى نباشد (مانند عربستان)، اول ماه ثابت نمى شود.
آيه اللّه صافى: به طور كلى در هر نقطه از زمين كه ماه رؤيت شود براى همه نقاطى كه روزشان بعد از آن است آن روز، روز اول ماه است.

تفاوت نظر مراجع در رویت هلال

علت تفاوت نظر مراجع تقليد، در اعلام اول ماه رمضان و عيد فطر چيست؟ آيا در گذشته اين اختلاف بوده است؟

TafavoteNazareMaraje-RoyateHelal.jpgتفاوت نظر مراجع تقليد در ثبوت اول ماه، امرى نيست كه تازه به وجود آمده باشد ؛ بلكه در گذشته نيز اين مسئله، در نزد ايشان مورد فكر و نظر بوده است. عوامل متعددى باعث تفاوت نظر گرديده است كه موارد ذيل را مى توان از مهم ترين آنها دانست: