پرداخت زكات فطره به خویشاوند

آيا جايز است زكات فطره را به عنوان هديه، به خويشاوندان آبرومند و مستحق داد؟

}همه: آرى، مى‏تواند به عنوان هديه بدهد و لازم نيست به او بگويد زكات فطره است؛ ولى بايد در نيت قصد زكات كند.توضيح المسائل مراجع، م 1935 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 1952 و دفتر: خامنه‏اى. (احكام روزه، سيد مجتبي حسيني، كد: 197/500017)

فطريه نامزد

فطره دخترى كه در حال عقد است، بر عهده كيست؟

همه مراجع: اگر نان خور پدرش باشد، بر عهده او است. توضيح المسائل مراجع، م 2008 ؛ نورى، توضيح المسائل، م 2004. (رساله دانشجويي، سيد مجتبي حسيني، كد: 210/500016)

زکات فطره میهمان

میهمانی که فقط شب عید فطر به خانه انسان بیاید، تکلیف فطره‌ اش چه می‌ شود؟

آيات عظام امام و نورى: اگر نان‌خور صاحب خانه محسوب شود، زكات فطره ميهمان بر عهده او است.[ امام، توضيح‌المسائل مراجع، م 1995.]
آيت‌الله بهجت: اگر ميهمان نان خور صاحب خانه محسوب شود و به قصد خوردن افطارى آمده باشد - هر چند براى او مانعى پيش آيد كه نتواند غذا صرف كند - زكات فطره او بر صاحب خانه واجب است.[ بهجت، وسيله‌النجاه، ج 1، م 1348.]
آيات عظام تبريزى، سيستانى و وحيد: اگر مهمانى باشد كه شب را هم مى‌ماند، زكات فطره او بر عهده صاحب خانه است.[ تبريزى، استفتاء، س 783؛ سيستانى و وحيد، منهاج‌الصالحين، زكاة الفطره، م 1172.]

زكات فطره فقير

آيا پرداخت زكات فطره بر كسى كه توان مالى ندارد، واجب است؟

همه:اگر فقير باشد، زكات فطره بر او واجب نيست و اگر سه كيلو گندم و مانند آن و يا قيمت آنها را دارد، مستحب است آن را به عنوان زكات فطره بدهد و چنانچه افرادى تحت تكفل دارد، مى‏تواند آن را به قصد فطره، بين نفرات خانواده دست گردان كنند و بهتر است نفر آخر، آن را به كسى بدهد كه از خودشان نباشد.توضيح المسائل مراجع، م 2002 ؛ العروة الوثقى، ج 2، زكاه الفطره، الفصل الاول. (احكام روزه، سيد مجتبي حسيني، كد: 192/500017)

پرداخت زكات فطره در شهر دیگر

جايز است فطره را در شهر ديگرى بدهيم؟

همه (به جز بهجت): اگر در محل و شهر خودش مستحق پيدا نشود، مى‏تواند آن را به شهر ديگرى ببرد.توضيح المسائل مراجع، م 2035 ؛ خامنه‏اى، استفتاء، س 857 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 2052.
بهجت: مى‏تواند فطره را به شهر ديگرى ببرد؛ هر چند در شهر خودش مستحق پيدا شود.بهجت، توضيح المسائل مراجع، م 2035. (احكام روزه، سيد مجتبي حسيني، كد: 208/500017)

لطفا براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: