مبطلات اعتكاف

انجام دادن چه كارهايى، اعتكاف را باطل مى كند؟

آيات عظام امام، خامنه اى و فاضل: هر كارى كه مبطل روزه است و نيز تماس و آميزش (هرچند در شب باشد)، اعتكاف را باطل مى سازد و بنابر احتياط واجب، انجام دادن ساير محرمات اعتكاف نيز مبطل اعتكاف است[1].
 آيات عظام بهجت و صافى: هر كارى كه مبطل روزه است و نيز آميزش (هرچند در شب باشد) اعتكاف را باطل مى سازد و بنابر احتياط واجب، انجام دادن محرمات اعتكاف نيز مبطل اعتكاف است[2].
آية اللّه تبريزى: هر كارى كه مبطل روزه است، اعتكاف را نيز باطل مى سازد؛ ولى انجام دادن محرمات اعتكاف - به جز آميزش - مبطل اعتكاف نيست[3].

شرایط و آداب اعتکاف

شرایط و آداب اعتكاف را بيان كنيد؟

etekaaf.gifشرایط اعتکاف:
1. معتكف عاقل باشد.
2. با قصد قربت باشد.
3. اعتكاف حداقل سه روز متوالى باشد.
4. از اذان صبح روز اول تا مغرب شرعى روز سوم در مسجد باشد.
5. از مسجد خارج نشود مگر در ضرورت عرفى، شرعى و عقلى.
6. در يكى از مساجد چهارگانه و يا مسجد جامع شهر باشد[1].
7. اگر اعتكاف با حق شوهر منافات داشت، با اجازه او باشد.
8. اگر اعتكاف باعث اذيت و آزار پدر و مادر شود، با اجازه آن دو باشد.
آداب اعتکاف:

پيشينه اعتكاف

اعتكاف از چه زمانى آغاز شد؟

قرآن مى فرمايد:
«وَ عَهِدْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ وَ الْعاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ»[1]؛
«و ما به ابراهيم و اسماعيل امر كرديم كه خانه مرا براى طواف كنندگان و مجاوران و ركوع كنندگان و سجده كنندگان، پاك و پاكيزه كنيد».
مراسم اعتكاف، به زمان حضرت ابراهيم عليه السلام بر مى گردد و بعد از او، در بعضى از شريعت ها و در زندگى برخى از صالحان - حضرت مريم و زكريا عليهم السلام- به چشم مى خورد. با ظهور دين اسلام، اين امر شكل تازه اى به خود گرفت و در ميان مسلمانان، به عنوان يك عبادت مستحب با آداب و شرايط خاص رايج شد.

موى مصنوعى

آيا ترميم يا كاشتن موى مصنوعى در سر و يا ابرو ـ كه مانع وضو يا غسل است ـ اشكال دارد؟

همه مراجع: اگر مانع رسيدن آب به بدن باشد، كاشتن مو اشكال دارد.[1]
تبصره. كاشت مو به دو صورت انجام مى گيرد:
1. با چسب و مانند آن به گونه اى كه مو در سر و ابرو ترميم مى شود.
2. بدون چسب و مانند آن در سر و ابرو كاشته مى شود. در اين روش مو شبيه سوزن نازك از زير پوست بيرون مى آيد.
در روش اول آب به طور متعارف به بدن نمى رسد ولى در روش دوم مو جزو بدن گرديده و به طور طبيعى مانع رسيدن آب به بدن نمى شود.

پی نوشت ها
____________
[1]. دفتر: همه مراجع.

 

رنگ خودكار

آيا رنگ خودكار مانع از صحّت وضو است؟

همه مراجع: اگر جرم داشته باشد، مانع است و بايد براى وضو، برطرف شود.[1]
تبصره. آيه اللّه  مكارم مى گويد: در مورد جوهر خودكار به اين نتيجه رسيده اند كه جرم ضعيفى دارد و مانع از رسيدن آب به پوست نيست.[2]
پی نوشت ها
______________
[1]. امام، استفتائات، ج 1، س 41؛ صافى، جامع الاحكام، ج 1، س 93؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 124؛ خامنه اى، اجوبة، س 141؛ تبريزى، استفتائات، س 176؛ مكارم، استفتائات، ج 2، س 55؛ دفتر: بهجت، وحيد، سيستانى و نورى.
[2]. استفتائات، ج 2، س 55.

لطفا براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: