احتمال روزه قضا

آيا شخصى كه احتمال مى دهد روزه قضا دارد مى تواند روزه مستحبى بگيرد و اگر براى روزه مستحبى مانند اعتكاف نذر كند چطور؟

همه مراجع: كسى كه روزه قضا دارد نمى تواند روزه مستحبى بگيرد . بهجت، استفتاآت، بخش روزه، س 1476؛ فاضل، استفتاآت، ج 1، بخش روزه، س 592 ؛ سيستانى، استفتاآت، بخش روزه قضا، س 6؛ صافى، 240 سوال پيرامون روزه، س 18؛ خامنه اى، استفتاآت جديد، س 424. و كسى كه نمى داند روزه قضا دارد يا نه، مى تواند روزه بگيرد با اين نيت كه اگر روزه قضا داشته باشد، آن را به جا آورد؛ و گرنه به عنوان روزه مستحبى حساب شود. . خامنه اى، اجوبه الاستفتاآت، س 815 و استفتاآت جديد، س 393 ؛ بهجت، استفتاآت، س 1321 ؛ تبريزى، استفتاآت، س 677 ؛ مكارم، استفتاآت، ج 1 روزه، س 289.
(احکام روزه، سيد مجتبي حسيني، كد: 211/500017)

شرایط و آداب اعتکاف

شرایط و آداب اعتكاف را بيان كنيد؟

etekaaf.gifشرایط اعتکاف:
1. معتكف عاقل باشد.
2. با قصد قربت باشد.
3. اعتكاف حداقل سه روز متوالى باشد.
4. از اذان صبح روز اول تا مغرب شرعى روز سوم در مسجد باشد.
5. از مسجد خارج نشود مگر در ضرورت عرفى، شرعى و عقلى.
6. در يكى از مساجد چهارگانه و يا مسجد جامع شهر باشد[1].
7. اگر اعتكاف با حق شوهر منافات داشت، با اجازه او باشد.
8. اگر اعتكاف باعث اذيت و آزار پدر و مادر شود، با اجازه آن دو باشد.
آداب اعتکاف:

مبطلات اعتكاف

انجام دادن چه كارهايى، اعتكاف را باطل مى كند؟

آيات عظام امام، خامنه اى و فاضل: هر كارى كه مبطل روزه است و نيز تماس و آميزش (هرچند در شب باشد)، اعتكاف را باطل مى سازد و بنابر احتياط واجب، انجام دادن ساير محرمات اعتكاف نيز مبطل اعتكاف است[1].
 آيات عظام بهجت و صافى: هر كارى كه مبطل روزه است و نيز آميزش (هرچند در شب باشد) اعتكاف را باطل مى سازد و بنابر احتياط واجب، انجام دادن محرمات اعتكاف نيز مبطل اعتكاف است[2].
آية اللّه تبريزى: هر كارى كه مبطل روزه است، اعتكاف را نيز باطل مى سازد؛ ولى انجام دادن محرمات اعتكاف - به جز آميزش - مبطل اعتكاف نيست[3].

روزه قضا و مستحبى روز

آيا مى شود روزه قضا و روزه مستحبى را با هم در يك روز نيت كرد؟

همه مراجع: بايد فقط روزه ى قضا را نيّت كند، البته ثواب مستحبى را هم مى برد. . بهجت، استفتاآت، بخش روزه، س 1475؛ نورى، استفتاآت ج 2، س 260.
(احکام روزه، سيد مجتبي حسيني، كد: 212/500017)

آداب و مستحبات اعتکاف

آداب و مستحبات اعتكاف را بيان كنيد؟

etekaf2.jpg
آداب اعتكاف بر سه دسته است؛ برخى واجب و برخى حرام و دسته اى نيز مستحب مى باشد. دو قسم اول در شرايط و محرمات اعتكاف بيان مى شود.
اما كارهايى كه انجام آن بر معتكف مستحب است عبارتند از:
1. تلاوت قرآن،
2. خواندن نماز،
3. ذكر و ياد خدا،
4. دعا،
5. تعليم و تعلم،
6. ترك سخن در امور دنيوى.(1)
در حديث آمده كه نبى اكرم صلى الله عليه و آله در سفارش به ابوذر فرمود: «اى اباذر! هرگونه  نشست و توقفى در مسجد لغو و بيهوده است، مگر سه چيز: قرائت قرآن، ياد خدا، پرداختن به مسائل علمى».(2)

لطفا براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: