خمس ارث

احکام خمس

ارثى که از خویشان نزدیک (مانند پدر، مادر و همسر) به انسان مى رسد، خمس دارد؟
همه مراجع: خیر.[1]
اگر ارثیه را به قصد تجارت و افزایش ارزش آن نگه دارد، آیا به ترقى قیمت آن پس از فروش خمس تعلق مى گیرد؟
همه مراجع: آرى.[2]
_____________________
[1]. توضیح المسائل مراجع، م ۱۷۵۴، نورى، توضیح المسائل، م ۱۷۵۰، خامنه اى، اجوبة، س ۸۵۸ و وحید، توضیح المسائل، م ۱۷۶۲.

غسل ارتماسى

احکام غسل ارتماسی

آیا انجام غسل ارتماسى، با لباس زیر در استخر جایز است؟
همه مراجع: اگر آب یکباره تمام بدن را فرا بگیرد، غسل صحیح است.[1]
کسى که تمام بدنش زیر آب است، آیا مى تواند نیت غسل ارتماسى کند یا اینکه باید از آب بیرون آید و بعد  در آب فرو رود؟
آیات عظام امام، بهجت، فاضل و نورى: آرى، ولى باید بعد از نیت، بدن را زیر آب حرکت دهد.[2]
آیات عظام تبریزى، سیستانى، صافى و مکارم: بنا بر احتیاط واجب باید در غسل ارتماسى، مقدارى از بدن بیرون آب باشد.[3]
آیة اللّه  وحید: بنا بر احتیاط واجب، باید در غسل ارتماسى تمام بدن بیرون آب باشد.[4]

امر به معروف و قطع رابطه

آیا انسان می‏تواند از نظر شرعی با خویشاوندانی که وظایف شرعی را انجام نمی‌دهند، قطع رفت و آمد نمایند؟

همه مراجع: قطع صله رحم جایز نیست ولی اگر احتمال بدهید که ترک معاشرت و رفت و آمد موجب خودداری او از ارتکاب معصیت و باعث بیداری او می‌شود، می‌توان موقّتاً آن را (به عنوان امر به معروف و نهی از منکر) ترک کرد.[1]
تبصره 1. ترک معاشرت در صورتی است که با مراتب دیگر، نتواند از معصیت جلوگیری کند و اگر بشود با شیوه‌های دیگر نهی از منکر کرد، ترک معاشرت جایز نیست.

وضو بر عضو نجس

یکی از اعضای وضو خونی و نجس بود، تطهیر آن را فراموش کردم و وضو گرفتم، تکلیف چیست؟ آیا وضو صحیح است؟

همه مراجع (به جز بهجت و صافی): وضو باطل است و باید برای نماز و مانند آن، عضوی را که نجس بوده، آب بکشید.[1]
آیت‌الله بهجت: وضو باطل است بنا بر احوط در صورتی که با وضو گرفتن و یا غیر آن به طور اتفاقی پاک نشده باشد.[2]
آیت‌الله صافی: وضو باطل است و باید برای نماز و مانند آن، عضوی را که نجس بوده، آب بکشید؛ مگر آن که بدانید با وضو گرفتن، پاک شده است.[3]
___________
[1]. امام، نورى، فاضل، مکارم و سیستانى، تعلیقات على العروه، ج ۱، شرائط الوضو، الثانى؛ وحید و تبریزى، توضیح المسائل، شرائط وضو، شرط ششم؛ دفتر: خامنه اى.

شستن اعضا در غسل

احکام شستن اعضای بدن در غسل

 آيا در غسل لازم است بدن از بالا به پايين شسته شود؟
همه مراجع (به جز بهجت): خير، لازم نيست.[1]
آية اللّه  بهجت: بنابر احتياط واجب، بايد از بالا به پايين بشويد.[2]
 
هنگام غسل و شستن طرف راست و چپ، سر و گردن را نيز مى شستم، آيا اين كار صحيح بوده است؟
همه مراجع: چنانچه ابتدا، سرو گردن را بشوييد و در هنگام شستن سمت راست و چپ بدن، دوباره به سر و گردن آب برسانيد، اشكال ندارد و غسل صحيح است.[3]
 
آيا در غسل، شستن داخل بينى و گوش نيز واجب است؟
همه مراجع: خير، شستن داخل بينى و گوش و هر چه از باطن شمرده مى شود، واجب نيست.[4]

لطفا براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: