قطره بينى

حكم استفاده از قطره بينى جهت بازكردن مجارى تنفسى و درمان كه در بعضى موارد يقيناً وارد حلق مى گردد، چگونه است؟

همه مراجع: ريختن قطره در بينى روزه را باطل نمى كند مگر اين كه از طريق بينى وارد حلق شود در اين صورت مبطل روزه است. . مكارم، استفتاآت، ج 2، س 427؛ سيستانى، توضيح المسائل، م 1556 ؛ صافى، 240 سؤال پيرامون روزه، س 43 ؛ سيستانى، استفتاآت، بخش مبطلات روزه.
(احكام روزه، سيد مجتبي حسيني، كد: 69/500017)

احكام نماز و روزه اساتيد و دانشجويان - ویرایش 96

احكام نماز و روزه اساتيد و دانشجويان

الف. اساتيد و دانشجويان، در صورتي كه با قصد اقامت ده روز يا بيشتر، در محل درس و تدريس يا خوابگاه مي‌مانند:

مراجع محترم تقليد: براي اين‌گونه افراد، نماز تمام و روزه صحيح است.

ملاحظه1: در صورتي که تصميم جدّي بر ماندن ده روز گرفته باشند و حداقل بعد از خواندن يک نماز چهار رکعتي، به دليلي، تصميم برگشت به وطن يا مسافرت ديگر داشته باشند، نماز و روزه آنها تا زماني كه در محل اقامت هستند، کامل خواهد بود.

اجازه شوهر براي روزه ی مستحبی

آيا براي گرفتن روزه‏هاي مستحبي، اجازه شوهر لازم است؟


همه مراجع (به جز بهجت، صافي و مكارم): اگر با حق زناشويي شوهر منافات داشته باشد، بنابر احتياط واجب بايد اجازه بگيرد. امّا اگر شوهر او را از روزه گرفتن باز دارد، بايد اطاعت كند؛ هر چند با حق زناشويي او منافات نداشته باشد. امام، سيستاني و نوري، تعليقات علي العروة، اقسام الصوم، السابع ؛ تبريزي، منهاج‏الصالحين، ج 1، م 1067 ؛ وحيد، منهاج‏الصالحين، ج 2، م 1067 و دفتر: خامنه‏اي.
آيات عظام بهجت و مكارم: بنابر احتياط واجب، بايد از شوهر اجازه بگيرد؛ هر چند با حق زناشويي او منافات نداشته باشد.

روزه نذري‏ و قضا

كسى كه قضاى روزه ماه رمضان بدهكار است، آيا مى‏تواند روزه نذر كند؟

امام، سيستانى و مكارم: خير، نمى‏تواند روزه نذر كند.امام، استفتاءات، ج 1، روزه، س 97 ؛ مكارم، استفتاءات، ج 2، س 436 ؛ سيستانى، منهاج الصالحين، ج 1، م 1048.
تبريزى، بهجت، صافى، فاضل، نورى و وحيد: آرى، مى‏تواند روزه نذر كند.فاضل و نورى، تعليقات على العروة، ج 2، شرايط صحة الصوم، م 3 صافى، جامع الاحكام، ج 1، س 495 ؛ وحيد و تبريزى، منهاج الصالحين، ج 1، م 1048 و دفتر: بهجت.
فاضل: اگر روز معينى را نذر كند - كه گرفتن قضاى روزه‏هاى ماه رمضان، قبل از آن ممكن باشد - اشكال ندارد.فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 585. (احكام روزه، سيد مجتبي حسيني، كد: 161/500017)

نذر روزه و مریضی

اگر شخص نذر كند كه در روز معين روزه بگيرد و در آن روز مبتلا به مرضى شود كه روزه براى آن ضرر داشته باشد آيا نذر او ساقط است و اگر نذر او ساقط نيست تكليفش چيست؟

همه مراجع: اگر مريض است و براى معالجه بايد افطار كند يا روزه براى او ضرر دارد، نبايد روزه بگيرد و نذر او ساقط است. . امام، استفتاآت، ج 1، بخش روزه، س 64؛ نورى، استفتاآت، ج 2، س 247.
(احکام روزه، سيد مجتبي حسيني، كد: 220/500017)

لطفا براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: