ترشحات زنانه

آيا ترشّحات و رطوبت‏هايي كه از بانوان خارج مي‏شود، پاك است؟


همه مراجع: ترشّحات مزبور پاك است و غسل ندارد؛ مگر آنكه يقين كنند بول يا مني است. العروة الوثقي، ج 1، مستحبات غسل الجنابه، م 6.
(احكام زن و شوهر، سيدمجتبي حسيني، كد: 143/500033)