خونريزي زن باردار

برخى خانم‏ها در ايام باردارى دچار خونريزى مى‏شوند و نمى‏دانند، حيض است يا خون ديگر، تكليف چيست؟

همه مراجع: اگر داراى شرايط خون حيض باشد، خون حيض محسوب مى‏شود؛ وگرنه استحاضه است. توضيح‏المسائل مراجع، م 433 و 447 و العروة الوثقى، ج 1، فصل فى الحيض، م 5 ؛ خامنه‏اى، اجوبةالاستفتاءات، س 220 ؛ صافى، جامع الاحكام، ج 1، س 133 و بهجت، احكام دختران و بانوان، ص 82، س 21.
تبصره . اگر بداند خون ياد شده مربوط به زخم در بدن و رحم است، حيض و استحاضه محسوب نمى‏شود؛ بلكه بايد مانند ساير خون‏ها موضع را براى نماز تطهير كند. (احكام ويژه بانوان، سيدمجتبي حسيني، كد: 87/500032)