پوشیدن لباس جذاب برای مردان

آيا پوشيدن لباس‏هاى جذاب و رنگارنگ در برابر نامحرم، براى مردان جايز است؟

همه مراجع: اگر منشأ فسادى خاص نشود، اشكال ندارد.دفتر همه. (احكام نگاه و پوشش، سيد مجتبي حسيني، كد: 172/500018)