پوشش زن در حیاط مورد اشراف

رفتن بدون حجاب به حياط منزلى كه ساختمان‏هاى بلند بر آن مشرف است، چه حكمى دارد؟

آيات عظام امام، بهجت، صافى، فاضل، مكارم، نورى و وحيد: اگر احتمال بدهد كه مرد نامحرم او را مى‏بيند، بنابر احتياط واجب بايد حجاب خود را در اين گونه محل‏ها حفظ نمايد.آيت اللّه نورى، امام خمينى، آيت اللّه فاضل و آيت اللّه مكارم، تعليقات على‏العروة، (احكام التخلى)، م‏10؛ دفتر آيات عظام بهجت، وحيد، صافى و خامنه‏اى.
آيت اللّه سيستانى: اگر احتمال بدهد كه مرد نامحرم او را مى‏بيند، بهتر است خود را بپوشاند.آيت اللّه سيستانى، تعليقات على‏العروة، (احكام التخلى)، م‏10.
تبصره. اگر بداند كه مرد نامحرم او را مى‏بيند، به فتواى همه بايد حجاب خود را در اين گونه محل‏ها حفظ كند. (احكام نگاه و پوشش، سيد مجتبي حسيني، كد: 158/500018)