پوشش برتر

چادر بهتر است يا مانتو؟

همه مراجع: براى زن كافى است كه حجاب كامل [شرعى‏] را با هر لباس مناسبى، در برابر مرد نامحرم رعايت كند، ولى بى‏شك چادر به عنوان حجاب برتر [به ويژه در اماكن مذهبى‏] از ارزش والايى برخوردار است.آيت اللّه خامنه‏اى، استفتاء، س 580؛ آيت اللّه فاضل، جامع‏المسائل، ج‏1، س‏1701؛ آيت اللّه مكارم، استفتاءات، ج‏2، س‏1022؛ آيت اللّه نورى، استفتاءات، ج‏1، س‏485؛ آيت اللّه سيستانى، sistani.org، (حجاب)، س‏7؛ آيت اللّه صافى، جامع‏الاحكام، ج‏2، س‏1669؛ امام خمينى، استفتاءات، ج‏3، (احكام حجاب)، س‏7؛ دفتر آيات عظام وحيد، بهجت و تبريزى. (احكام نگاه و پوشش، سيد مجتبي حسيني، كد: 151/500018)