فیلمبرداری از زنان بدون حجاب

در حالى كه مى‏دانيم مردان فاميل و آشنا، فيلم ما را مشاهده مى‏كنند ؛ آيا بر ما (زنان ) جايز است بدون حجاب در مقابل فيلم‏بردار ظاهر شويم؟

همه مراجع: خير، بايد حجاب خود را رعايت كنيد. مكارم، استفتاءات، ج 1 س 798 و 838 ؛ امام، استفتاءات، ج‏3، (احكام حجاب )، س‏15 ؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج‏1، س‏1732 و 1730 ؛ دفتر: بهجت، وحيد، خامنه‏اى، صافى، سيستانى، تبريزى و نورى. (رساله دانشجويي، سيد مجتبي حسيني، كد: 353/500016)