تماشای فیلم مبتذل به جهت سانسور

ديدن فيلم‏هاى مبتذل به منظور سانسور كردن آن، چه حكمى دارد؟

آيات عظام امام، خامنه‏اى، فاضل و مكارم: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد، براى مأموران نظارت در مقام عمل به وظيفه قانونى - به مقدار ضرورت اشكال ندارد ؛ ولى بايد از قصد لذت اجتناب كنند. واجب است افرادى كه براى نظارت و بررسى گمارده مى‏شوند، از جهت فكرى و روحى زير نظر راهنمايى مسؤولان باشند. خامنه‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س‏1201 ؛ دفتر: امام، فاضل، مكارم.
آيات عظام بهجت، صافى و وحيد: نگاه به اين فيلم‏ها - كه هميشه با نگاه شهوت برانگيز همراه است جايز نيست. دفتر: بهجت، صافى، وحيد.
آيةاللَّه سيستانى: اگر با قصد لذت باشد، حرام است. اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه باشد، بنابر احتياط واجب، نگاه كردن به آن جايز نيست. دفتر: سيستانى. (رساله دانشجويي، سيد مجتبي حسيني، كد: 351/500016)