نگاه به فیلم های رقص و آواز زنان

نگاه به فيلم‏هاى رقص و آواز زنان - كه از تلويزيون كشورهاى مسلمان پخش مى‏شود - چه حكمى دارد؟

همه مراجع: جايز نيست. مكارم، استفتاءات، ج 1، س 821؛ دفتر: همه. (احكام موسيقي، سيد مجتبي حسيني، كد: 100/500022)