پرداخت زكات فطره قبل از رمضان

آيا جايز است پيش از ماه رمضان، فطره را به فقير داد؟

همه: خير، كفايت نمى‏كند؛ ولى مى‏تواند آن را به عنوان قرض به او بدهد و در روز عيد فطر، طلب خود را بابت فطره حساب كند.توضيح المسائل مراجع، م 2025 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 2042 ؛ دفتر: خامنه‏اى. (احكام روزه، سيد مجتبي حسيني، كد: 205/500017)