موسيقى در عزادارى

استفاده از آلات لهو و موسيقى در مراسم عزادارى چه حكمى دارد؟ آيا نواختن شيپور، نى و فلوت در تعزيه اشكال دارد؟ استفاده از طبل و سنج در مراسم عزادارى و غير آن چه حكمى دارد؟

استفاده از آلات لهو و موسيقى در مراسم عزادارى چه حكمى دارد؟
همه مراجع عظام تقليد(به جز بهجت و صافى): اگر از آلاتى است كه به لهو و حرام اختصاص دارد. نواختن آن (در هر حال) جايز نيست ولى اگر از آلات مشترك باشد استفاده از آن به منظور مشروع اشكال ندارد. تفاوتى بين مراسم عزادارى و جشن در حكم موسيقى نيست.امام، استفتاءات، ج 2، مكاسب محرم س‏30؛ خامنه‏اى، اجوبة س‏1164؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س‏992؛ مكارم، استفتاءات، ج 1 س 524 و 525 و ج 2، س 707 و 710؛ تبريزى، استفتاءات، س 1054 و 1065 و صراط النجاة، ج 1، س 1005، دفتر: سيستانى، وحيد و نورى.
آيات عظام بهجت و صافى: به طور كلى نواختن با آلات موسيقى (آلات لهو) در هر حال حرام است. تفاوتى بين مراسم عزادارى و جشن در حكم موسيقى نيست.بهجت، توضيح المسائل، متفرقه م 20ٰ ؛ صافى، جامع‏المكارم، ج 1 س 1003 و 1015 و 1018.

آيا نواختن شيپور، نى و فلوت در تعزيه اشكال دارد؟
آيات عظام امام، خامنه‏اى و فاضل: نواختن آلات موسيقى به صورت «مطرب» و «لهوى» و مناسب مجالس گناه و خوش‏گذرانى، حرام است.امام، استفتاءات، ج 2، مكاسب محرمه، س 45؛ خامنه‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 1161؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 988 و 2176.
آيات عظام مكارم، سيستانى، تبريزى، نورى و وحيد: نواختن آلات موسيقى به صورت «لهوى» و مناسب مجالس گناه و خوش‏گذرانى، حرام است.مكارم، استفتاءات، ج‏1، س 516 و 521؛ نورى، استفتاءات، ج 2، س 571؛ تبريزى، استفتاءات، س 2019؛ سيستانى sistani.org، موسيقى، س 24؛ دفتر: وحيد.
آيات عظام صافى و بهجت: آرى، در هر حال اشكال دارد.صافى، توضيح المسائل، م 2833 و دفتر: بهجت. تبصره. بنابر نظر مراجع [به جز صافى و بهجت‏] تفاوتى ميان مراسم جشن و عزادارى نيست؛ لذا اگر نواختن به صورت لهوى باشد حرام است، اما اگر به صورت غيرلهوى باشد اشكال ندارد.

استفاده از طبل و سنج در مراسم عزادارى و غير آن چه حكمى دارد؟
همه مراجع عظام تقليد (به جز صافى و بهجت): اگر به نحو متعارف و غيرلهوى نواخته شود، اشكال ندارد.امام، استفتاءات، ج 2، مكاسب محرمه، س 27 و 36؛ خامنه‏اى، اجوبة استفتاءات، س 1441؛ مكارم، استفتاءات، ج 1، س 516؛ نورى، استفتاءات، ج 2، س 604 و 596 و ج 1، س 448؛ تبريزى، استفتاءات، س 2009 و صراط النجاة، ج 6، س 1477؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 2174.
آيات عظام صافى و بهجت: استفاده از آن اشكال دارد.صافى، جامع‏الاحكام، ج 1، س 1602 و توضيح‏المسائل، م 2833؛ دفتر: بهجت.
تبصره: هر چند در كلام برخى از مراجع جواز استفاده از ابزارهاى ياد شده مقيد به «غيرلهوى» نشده، ولى ترديدى نيست كه عبارت مطلق، منظورشان نيست و با استفاده از مسائل ديگر، قيد به «غيرلهوى» به دست مى‏آيد.

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <br><em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
9 + 4 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .