فلسفه حجاب

چرا بايد حجاب داشته باشيم?

hejab.gifحجاب يكي از دستورات الهي است كه رعايت آن طبق احكام و قواعدي كه دارد، واجب است و با توجه به تصريح قرآن بر آن (در سوره هاي نور و احزاب و نساء)، از ضروريات دين حساب شده، انكار اينكه حكم الهي است، دروغ بستن به خدا است و موجب ارتداد است.
حجاب از جمله احكامي است كه در اديان آسماني قبل از اسلام نيز بدان دستور داده شده و در انجيل و تورات هم آمده و رعايت آن بر مسيحيان و يهوديان نيز واجب بوده است.
با توجه به اينكه غرض از رعايت احكام ديني، تعبد در برابر خداي متعال و بهانه اي است جهت ابراز ايمان به خدا، چه فلسفه و حكمت و فوائد آن دانسته شود و چه دانسته نشود، بايد آن را رعايت كرد و رعايت حجاب همچون ديگر احكام الهي براي صرف برخورداري از فوائد آن و در صورت عدم نيت تعبد در برابر حكم خدا، ارزشي ندارد. البته هرچند ما بايد از روي تعبد نسبت به حكم خدا و ايمان به حكمت احكام الهي آن احكام را رعايت كنيم؛ اما همين يعني خداي حكيم احكامش بدون حكمت نيست و آنچه براي بندگانش از لحاظ تكويني و تشريعي مقدر كرده، منفعتش براي بندگان است (چه منافع مادي و دنيوي و چه منافع معنوي و اخروي). اين در حالي است كه بسياري از احكام الهي، فلسفه و حكمتش بارز و جلي است و بسياري از احكام، فلسفه و حكمتش مخفي مانده است. بنابراين ندانستن فلسفه يك حكم ديني، به منزله بي حكمت بودن آن نيست و در هر صورت بايد بدان عمل شود؛ وگرنه نشانه عدم ايمان به حكمت الهي است!
اگرچه حجاب هم براي مرد و هم براي زن وضع شده؛ اما با توجه به اقتضاي خلقت انسان و تفاوتي كه در ماهيت وجود زن و مرد هست، عمدتاً براي زن مطرح شده و مرد موهبت كمتري از اين حكم را دارا است. زيرا بر اساس قابليتهاي تكويني وجود انسان، فوائد حجاب بيشتر در گرو عمل زن به آن است.
در خصوص حجاب فلسفه و فوائد فراوان و بي شماري مورد بحث قرار گرفته كه صرفاً در حد ظرفيت اين پاسخ و مقداري كه در حال حاضر مجال آن فراهم است، در موارد زير به برخي از فوائد و حكمتهاي حجاب اشاره مي كنيم:
1. از جمله منافع حفظ حجاب، ايمن شدن از فساد و بيمه شدن در برابر هواي نفس خود و همچنين نفسانيات جنس مخالف و تعديل و كنترل غرائضي است كه افراط در آن، ايجاد كمينگاه براي شيطان است و حجاب به اين صورت امنيت اجتماعي را نيز بالا مي برد.
اگرچه اين مورد از منافع حجاب لقلقه زبانها است و غالباً نسبت بدان آگاه هستند، اما حد اقل منفعت حجاب است و چنين منفعتي اگرچه شرط لازم براي تكامل است؛ اما شرط كافي نيست و منافع مهمتري در ميان است كه در موارد بعدي به آن اشاره مي شود.
2. از آنجا كه ماهيت وجود زن به گونه اي است كه تكيه گاهي را براي خود مي طلبد و ميل به خودنمايي در زن تأمين كننده اين خواسته فطري او است، مسأله حجاب موجب تعديل و كنترل اين تمايل زن و جلوگيري از روشهايي است كه ارزش زن را خدشه دار مي كند و به اين واسطه عزت زن را تضمين مي كند. در واقع حفظ حجاب به زن بها مي بخشد و عوامل به كنيزي كشاندن او را منتفي مي سازد. (كما اينكه از جمله تفاوتهاي زن آزاد و كنيز در احكام، مربوط به همين وجوب حفظ حجاب براي زن آزاد است). اما در احكامي ديگر كه مكمل احكام حجاب هستند، نياز به تكيه گاه خواهي زن و ميل به خودنمايي ناشي از آن به صورتي عزتمندانه با عنوان «توجه طلبي» به عنوان حقوق زن تعريف شده، اداي آن حق بر گردن شوهر قرار داده شده است؛ به گونه اي كه از اين طريق روح پايدار بودن و ثبات روابط عاطفي كه در تمايلات زن قرار دارد نيز تأمين مي گردد و همين ثبات و تمركز بر رابطه واحد است كه گرايشات توحيدي را به صورت رواني در نهاد زن احياء مي كند. ضمن اينكه همين حجاب دسترسي مردان به زنان را به گونه اي محدود مي سازد كه جلوي تنوع طلبي مرد را مي گيرد و كنجكاوي مرد را احيا كرده، موجب مي شود مرد قدردان زن گردد و در كانون خانواده، توجه وافر به همسر خود داشته باشد و به اين صورت توجه طلبي زن تأمين گردد.
3. حجاب وسيله اي است براي تنظيم ارتباطات زن با ظرفيت جزئي نگر او و همين موجب تسكين رواني زن و بيمه شدن وي از اضطراب و پريشاني است. در واقع پريشاني و تشويشهايي كه ارتباطات چندگانه براي زن فراهم مي آورد و آرامش او را از ميان مي برد و او را گرفتار بحران هويت و تلاطمهاي ناهنجار رواني مي كند، به واسطه همين حجاب از زن دور نگاه داشته مي شود و زمينه ساز كسب طمأنينه در زن مي گردد. اين در حالي است كه بر خلاف مرد كه طبيعت اثرگذاري دارد، در زن به اقتضاي فلسفه خلقتش طبع اثر پذيري تعبيه شده و از اين رو حجاب مانع از اين مي شود كه با اثرپذيريهاي متعدد، آشفته شود و نقطه تسكين خود را گم كند و گرفتار سردرگمي رواني و تحير ناشي از چندگانگي گردد.
4. از جمله منافع حجاب، حفظ تازگي، زيبايي، طراوت و لطافت زن است و اينها چيزهايي است كه زن از جمله سرمايه ها و داشته هاي وجود خود مي داند. در اين زمينه اعترافات روانشناسان مربوطه، حقيقت مباني ديني را آشكار نموده و احاديث متواتر معصومين را به اثبات مي رساند كه مكرراً حجاب را عامل بقاء زينت و زيبايي زن و پايداري جواني او شمارده اند. البته اين نوع اثر حجاب فقط جنبه جسماني ندارد؛ بلكه حجاب از نظر رواني تأثيرگذاري مستقيم بر روي حياي زن دارد؛ حال آنكه وقتي حياي زن به واسطه حجاب شدت يافت، قدرت دلربايي و تسخير دل شوهر را در او افزايش مي دهد و همسرش را از توجه به ديگري باز مي دارد.
اينها فقط چند مورد از فوائد حجاب است و فوائد و منافع بي شماري كه حجاب دارد، هم جنبه فردي دارد و هم جنبه اجتماعي و هم جسمي و هم روحي و مي توان گفت: حجاب در سلامت امور خانواده، اقتصاد، امور سياسي و بسياري جوانب ديگر نيز نقش دارد و آنچه در غايت همه اين مطالب بايد توجه داشت، اين است كه حجاب هدف نيست؛ بلكه وسيله اي است براي به كمال رسيدن زن و مقدمه اي از مقدمات تحقق فلسفه خلقت او است و تأمل و مطالعه درباره فلسفه خلقت زن است كه مي تواند انگيزه حفظ حجاب به زن بدهد و او را نسبت به اجراي اين حكم الهي، قانع، راضي و خرسند نمايد.

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <br><em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
1 + 6 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .