فطريه دانشجويان و سربازان

فطره دانشجويان و سربازانى كه به طور رايگان از غذاى دولتى استفاده مى‏كنند، بر عهده چه كسى است؟

همه مراجع (به جز صافى، مكارم و نورى ): بر عهده خودش است و چنانچه تمكن مالى نداشته باشد از او ساقط است. امام، استفتاءات، ج 1، زكات، س 17 ؛ خامنه‏اى، استفتاء، س 859 و 860 و 863 ؛ فاضل، ج 1، س 876 ؛ تبريزى، استفتاءات، س 780 و 781 ؛ دفتر: وحيد، بهجت و سيستانى.
آيةاللَّه نورى: در فرض ياد شده زكات فطره بر كسى واجب نيست. استفتاءات، ج 2، س 302.
آيةاللَّه مكارم: اگر تمكّن مالى دارد، بنابر احتياط واجب خودش بپردازد. استفتاءات، ج 1، س 369.
آيةاللَّه صافى: هر كدام تمكن داشته باشند، بنابر احتياط خودشان بپردازند. جامع‏الاحكام، 1، ج 1، س 563.
تبصره. از نظر كسانى كه زكات فطره بر عهده دانشجو نيست ؛ اگر وى تمكن مالى دارد، احتياط مستحب آن است كه خودشان بپردازند. (رساله دانشجويي، سيد مجتبي حسيني، كد: 209/500016)