استفاده از ماهواره

آیا خرید و نگهداری و استفاده از دستگاه گیرنده برنامه‏ های تلویزیونی از ماهواره جایز است؟

دستگاه آنتن ماهواره‏ اى از اين جهت که صرفاً وسيله ‏اى براى دريافت برنامه‏ هاى تلويزيونى است که هم برنامه‏ هاى حلال دارد و هم برنامه‏ هاى حرام، حکم آلات مشترک را دارد. لذا خريد و فروش و نگهدارى آن براى استفاده در امور حرام، حرام است و براى استفاده‏ هاى حلال جايز است. ولى چون اين وسيله براى کسى که آن را در اختيار دارد زمينه دريافت برنامه‏ هاى حرام را کاملاً فراهم مى‏ کند و گاهى نگهدارى آن مفاسد ديگرى را نيز در بر دارد، خريد و نگهدارى آن جايز نيست مگر براى کسى که به خودش مطمئن است که استفاده حرام از آن نمى‏ کند و بر تهيه و نگهدارى آن در خانه‏ اش مفسده‏ اى هم مترتّب نمى‏ شود.

زنای ذهنی و حکم آن

در مورد زنای ذهنی و حکم آن توضیح دهید.

در باره تخیلات شهوانی(با یقین به عدم خروج منی)پیرامون همسر یا غیر همسر، بین مراجع تفاوت نظر وجود دارد، طبق نظر مقام معظم رهبری این تخیلات نسبت به همسر اگر منجر به انزال نشود اشکال ندارد و نسبت به نامحرم بنا بر احتاط واجب باید ترک شود.

مرجعيت زن

چرا زن مجتهده نمي تواند مرجع تقليد باشد، در حالي كه او نيز مانند مردان تلاش كرده و به درجه اجتهاد رسيده است؟

اجتهاد غير از مرجعيت تقليد است و علاوه بر بعد علمي نياز به حضور در فعاليت هاي گسترده اجتماعي و ارتباط با همه اقشار است و اسلام به لحاظ حفظ عفاف زن بيشتر بر بعد تربيتي او تكيه كرده است و با حذف بارهاي سنگين و زحمت طاقت فرساي سر وكار داشتن با افراد، جمعيت ها و سازمان ها، برخي از كارها را به زنان اختصاص داد كه از لحاظ كاركرداجتماعي و ديني بي نظير است، پس آن زحمت دردسر ساز كه از نظر اخلاقي نيز زمينه سلب كرامت شايسته زنان را فراهم مي كند از زنان حذف و به جاي آن كاركردهاي ديگري را به آنان واگذار كرد. مرجعيت دينى يک حق نيست که زنان از آن محروم شده‏ اند، بلکه تکليف و مسئوليت است.

لذت بردن دختر و پسر از يكديگر

به چه دليل لذت بردن دختر و پسر از يكديگر بويژه لذت جنسي با وجود رضايت هر دو و لذت دو طرفه حرام است؟

جواب اجمالي:

امام جماعت مخالف انقلاب!

حكم اقتداء به امام جماعتی كه مخالف انقلاب و امام و آقا است چيست؟

اگر انتقاد به بعضي از نقاط ضعف ها دارد اقتدا كردن اشكالي ندارد اما اگر مخالفت او در حدي باشد كه به افتراء و تهمت و امثال اينها مي انجامد به خاطراز بين رفتن ملكه عدالت اقتدا كردن به او صحيح نيست.
انسان بايد به عدالت و صلاحيت امام جماعت اطمينان داشته باشد و تا وقتى كه به عدالت امام جماعت و صلاحيت او براى امامت يقين نداشته باشيد، اقتدا كردن به او جايز نيست.

لطفا براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: