وقت سحرى

اگر شخصى با اعتقاد به اين كه هنوز اذان صبح را نگفتهاند، مشغول سحرى شود، سپس متوجه گردد كه وقت اذان صبح گذشته است ؛ حكم روزه او چيست؟

Ramezan-Ruzeh03.jpg
همه مراجع (به جز بهجت): اگر بدون بررسى و تحقيق در طلوع فجر، مشغول سحرى شده، روزهاش باطل است و بايد قضا كند.[1]
آيهاللّه بهجت: اگر بدون بررسى و تحقيق در طلوع فجر، مشغول سحرى شده، بنابر احتياط واجب روزهاش باطل است و بايد قضا كند.[2]
 
تبصره . فرد ياد شده با وجود اين كه روزهاش باطل شده، حق ندارد افطار كند ؛ بلكه بايد تا شب از مفطرات امساك نمايد.

ضعف بدن روزه دار

به علت درس خواندن و امتحانات، ضعف و سستى بر من غالب مىشود ؛ آيا مىتوانم روزهها را بخورم؟

همه مراجع: اين گونه ضعف و سستىها تا حدودى لازمه روزه است و براى نوع افراد پيش مىآيد و به جهت آن نمىتوان روزه را خورد؛ ولى اگر ضعف به حدى برسد كه تحمّل آن بسيار سخت و مشكل باشد، خوردن آن اشكال ندارد.[1]
تبصره . انسان مىتواند در اين شرايط به مسافرت برود (حداقل بیست و دو و نیم كيلومتر) و روزه خود را بخورد و به وطن برگردد. در اين صورت لازم نيست تا مغرب از خوردن و آشاميدن خوددارى كند و بعد از ماه رمضان، قضاى آن را به جا آورد و كفّاره هم ندارد.

[1]. توضيح المسائل مراجع، م 1583 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 1591 ؛ خامنهاى، اجوبة، س 732.

مسواك كردن روزه دار

آيا مسواك كردن با خمير دندان، در حال روزه اشكال دارد؟

همه مراجع: اشكال ندارد ؛ ولى بايد از فرو رفتن آب دهان جلوگيرى شود.[1]

[1]. امام، استفتاآت، ج 1، روزه س 11 ؛ تبريزى، استفتاآت، س 713 ؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 544 ؛ العروة الوثقى، ج 2، المفطرات، الثانى.

اذان راديو و تلويزيون

آيا با شروع اذان مغرب راديو و تلويزيون، افطار روزه جايز است؟

Azane-TV.jpg
همه مراجع (به جز بهجت و مكارم): اگر يقين داريد با اذان راديو و تلويزيون، وقت داخل شده، اشكال ندارد.[1]
آيات عظام بهجت و مكارم: به محض اين كه قرص خورشيد در افق پنهان شود، افطار روزه جايز است؛ ولى احتياط مستحب آن است كه مدتى صبر كند تا سرخى طرف مشرق از بين برود.[2]
تبصره . طبق فتواى آيات عظام بهجت و مكارم، افطار كردن روزه كمى پيش از اذان راديو و تلويزيون نيز جايز است؛ زيرا اذان اين رسانه مدتى (نزديك بيست دقيقه) بعد از غروب خورشيد است.

جنابت زن و شوهر روزه دار

اگر در شب ماه مبارك رمضان بر زن و مرد غسل جنابت واجب شود و قصد داشتند قبل از اذان غسل كنند ولى هر دو پس از اذان صبح بيدار شوند حكم روزه و كفاره و يا قضاء آن چيست؟

همه مراجع: در فرض فوق اگر مطمئن بودهاند كه قبل طلوع فجر جهت غسل بيدار مىشوند ولى بيدار نشدهاند روزه آنها صحيح است[1]

[1]. توضيح المسائل، امام ، م 1627؛ بهجت، م 1311؛ تبريزى، م 1636؛ فاضل، م 1698؛ صافى، م 1636؛ مكارم، م 1377؛ سيستانى، م 1599؛ سيستانى، استفتاآت، بخش مبطلات روزه.

لطفا براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: