تب اصلي صفحه اول

دست زدن در مجالس

س 1181: آيا دست زدن براى زنان در مجالس شادى زنانه مانند ولادت‏ ها وعروسى‏ ها جايز است؟ و بر فرض جواز اگر، صداى آن به بيرون از مجلس برود به‌طورى که به گوش مردان بيگانه برسد، چه حکمى دارد؟
ج: دست زدن به نحو متعارف اگر مفسده‏اى بر آن مترتب نشود، اشکال ندارد حتّى اگر اجنبى صداى آن را بشنود.

نماز با غسل

غسلي وجود دارد كه با انجام آن نياز به وضو گرفتن نباشد؟ چگونه است؟

به نظر آيات عظام خامنه‏ اى و صافى؛ تنها با غسل جنابت مى ‏توان نماز خواند؛ ولى با غسل هاى ديگر بايد وضو هم گرفت.
به نظر آيت‏ الله مكارم؛ با همه غسل‏هاى واجب و مستحب، مى‏توان نماز خواند و گرفتن وضو واجب نيست. اما احتياط مستحب آن است كه در غير غسل جنابت، وضو هم بگيرد.
به نظر آيات عظام نورى و وحيد؛ با همه غسل‏هاى واجب و مستحب - غير از غسل استحاضه متوسطه - مى‏توان نماز خواند؛ اگرچه احتياط مستحب آن است كه (در غير غسل جنابت‏) وضو هم بگيرد.(توضيح المسائل مراجع، م 391 و 646 و آيت‏الله وحيد، توضيح‏المسائل، م 397)

مستحبات نشستن نمازگزار

مي خواستم در مورد چگونگي نشستن (سنگيني رو كدام پا در حالت تشهد و سلام مهم است) را بدونم؟

آداب و مستحبات نشستن در نماز در بين دو سجده و يا گفتن تشهد و سلام از اين قرار است:
1- قرار دادن دو دست بر روي دو ران در حالي که انگشتان بسته و به هم چسبيده است
2- نشستن به حالت تورک يعني بر روي ران چپش بنشيند در حالي که روي قدم راستش را در کف و درون قدم چپش قرار داده است .
3- نشستن به حال آرامش و طمانينه پس از سر برداشتن از سجده دوم و قبل از قيام و ايستادن ( همان ، بحث تشهد ، و تحرير الوسيله ، امام خميني –ره- ، بحث سجده )

مستحبات قيام در نماز

مي خواستم روايات، احاديث و سنت ها و يا رهنمودهايي كه در مورد چگونگي ايستادن در نماز را بدونم؟

براي نماز گزار در حال قيا م و ايستادن ،آداب و مستحباتي در کتاب هاي فقهي و رساله هاي عمليه ذکر شده که برخي از آنها عبارت است از :
1-رها کردن و انداختن شانه ها
2- آويزان کردن و رها کردن دو دست
3- قرار دادن کف دو دست بر روي ران ها
4- جمع کردن همه انگشتان دو دست
5- راست کردن کمر و گردن
6- نگاه کردن به محل سجده
7- رو به قبله بودن دو پا و در عرض هم بودن آن دو
8- فاصله داشتن دو قدم به اندازه سه انگشت باز و يا به اندازه يک وجب
9- تکيه يکسان و مساوي بر روي پاها
10- داشتن خشوع و خضوع مانند ايستادن عبدي ذليل در برابر مولايي بزرگ و عظيم

بستن چشم در نماز

نماز خواندن با چشم بسته چه حكمي دارد؟

بستن چشم ها در حال نماز كراهت دارد ولي موجب باطل شدن نماز نمي شود و در صورتى كه موجب حضور قلب و خشوع در نماز گردد، اشكال ندارد.
(توضيح المسائل مراجع، ج 1، ص 594، مسئله 1157)

لطفا براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: