تردید در مدت سفر

کسی که نمی داند در مسافرت چند روز می ماند تکلیف نمازش چه می شود، آیا باید شکسته بخواند یا تمام؟

همه مراجع: باید نمازش را شکسته بخواند و هرگاه تصمیم بگیرد که ده روز یا بیشتر در آنجا بماند از آن زمان باید کامل بخواند و اگر بدون تصمیم و با تردید سی روز را در یک شهر (نه چند شهر) اقامت کرد، بعد از روز سی و یکم باید نمازش را تمام بخواند.(توضیح المسائل مراجع، م 1355 و وحید، توضیح المسائل، م 1361 و دفتر: خامنه اى.)

غسل در سفر

اگر در مسافرت نیاز به غسل شود و دسترسی به آب نباشد، تکلیف نماز چیست؟

ghosl.jpg
همه مراجع: اگر وقت نماز تا رسیدن به مقصد تمام نمیشود باید صبر کند و در غیر این صورت اگر در بین راه دسترسی به آب نداشته باشد باید به جای غسل، تیمم کند و بعد از آبکشی محل نجس بدن و تعویض لباس نجس، نماز بخواند و اگر با بدن و لباس نجس نماز خواند، باید اعاده یا قضا کند.

نماز قضا در مسافرت

اگر در مسافرت نماز قضا شده باشد و به وطن خود برسیم، چگونه باید بخوانیم؟

92406436686191293481.jpg
همه مراجع: نماز قضا را باید به همان صورت که قضا شده جبران کرد، بنابراین اگر مسافر که باید نماز را شکسته بخواند، نماز ظهر یا عصر یا عشای او قضا شود، باید آن را دو رکعتی قضا نماید. اگرچه در غیرسفر بخواهد قضای آن را به جا آورد و اگر از کسی که مسافر نیست یکی از این سه نماز قضا شود باید چهار رکعتی قضا نماید اگرچه در سفر بخواهد قضا نماید.( توضیح المسائل مراجع، م1368)

نماز چهار رکعتی مسافر

در مسافرت به جای نماز دو رکعتی، از روی عادت نماز خود را چهار رکعتی خواندم، وظیفه ام چیست؟

124605750_PhotoL.jpg
آیات عظام امام، خامنه ای، سیستانی، مکارم و فاضل و نوری: اگر حکم سفر و مسافر خود را فراموش کرده و از روی عادت و غفلت نماز را تمام بخواند در وقت دوباره بخواند و در خارج از وقت به احتیاط واجب قضا کند.
آیت الله صافی: در وقت قضا کند و در خارج وقت قضا ندارد. (توضیح المسائل مراجع، م1358)

نماز جماعت مسافر

مسافر چگونه می تواند در نماز جماعت شرکت کند؟

IMG22560289.jpg
همه مراجع: اگر امام جماعت نماز چهار رکعتی می خواند و مسافر نماز دو رکعتی می خواند، پس از تشهد، سلام نماز را بگوید و در صورت تمایل بدون فاصله دو رکعت دیگر به نیت نماز واجب دیگر و یا به نیت نماز قضا به امام جماعت اقتدا کند.

لطفا براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: