ابطال روزه در صورت حرج و مشقت

روزه داری می باشد که روزه برای او ضرر ندارد و لکن حرجی می باشد واگر روزه بگیرد هر روز قبل غروب به جهت حرج باید چیزی تناول کند و این سبب ضعف بدن او می شود ولی این شخص می تواند یک روز درمیان روزه بگیرد ولی اگر هر روز روزه بگیرد هر روز مجبور به خوردن می شود وظیفه چیست؟

Haraj Va Masheghat.jpgرهبری: صِرف آنچه ذکر شده مجوّز برای افطار روزه نیست بله هر وقت به حرج و مشقت شدید افتادید می‌توانید افطار نمایید ولی تا در حرج واقع نشده‌اید نباید روزه را باطل کنید که در صورت حرج و مشقت شدید فقط قضا به عهده شما می‌باشد و کفاره ندارد.
مکارم: باید یک روز درمیان روزه بگیرد و بقیه را قضا نماید.
زنجانی: یک روز درمیان بگیرد.
صافی: مجوز افطار روز دیگر نیست.

روزه گرفتن با حرج ومشقت زیاد

برای شخصی روزه گرفتن ضرر ندارد ولکن به جهت طولانی بودن روز، هرروز که روزه می گیرد تا یکی دو ساعت بعد از ظهر بیشتر طاقت نمی آورد و به حرج و مشقت غیر قابل تحمل می رسد آیا این شخص می تواند روزه نگیرد؟

rooze Ba Masheghat.jpgرهبری: صِرف آنچه ذکر شده مجوّز برای افطار روزه نیست بله هر وقت به حرج و مشقت شدید افتادید می‌توانید افطار نمایید ولی تا در حرج واقع نشده‌اید نباید روزه را باطل کنید که در صورت حرج و مشقت شدید فقط قضا به عهده شما می‌باشد و کفاره ندارد.
مکارم: روزه بر او واجب نیست و قضای آن را در فصل مناسب به جا آورد.
زنجانی: اگر با فاصله روزه گرفتن – مثلا یک روز درمیان – هم برایش ممکن نیست می تواند روزه نگیرد.

وجوب درمان برای گرفتن روزه

شخصی مریض است و اگر درمان کند می تواند ماه رمضان را روزه بگیرد آیا درمان واجب است؟

VojoobDarmanBarayeRooze.jpgرهبری: اگر ترک درمان موجب ضرر معتنی به باشد اقدام جهت درمان واجب است.
مکارم: آری در فرض سوال لازم است.
زنجانی: بنا بر احتیاط باید درمان کند.
صافی: واجب نیست اگرچه موافق احتیاط است.

خوابیدن روزه دار با علم به فرورفتن خون لثه در خواب

بنده به جهت مریضی لثه، وقتی که می خوابم خون به حلقم می رسد و مطمئنا مقداری ازآن درحالت خواب پائین می رود آیا در ماه مبارک رمضان مجاز به خوابیدن هستم و یا این که باید تا حالت اضطرار صبر کنم و نخوابم؟

KhabidanBaVojoodeBimariLase.jpgرهبری: خوابيدن جايز است و اگر در حال خواب چيزي فرو رفت،‌ روزه باطل نمي شود.
زنجانی: خوابیدن به مقدار متعارف واحتیاج اشکال ندارد.
مکارم: درصورتی که نخوابیدن برای شما موجب عسر و حرج شود می توانید بخوانید ولی سعی کنید مشکل لثه را با دستور اطبا حل کنید.

نیت روزه مسافر

فرموده اید که شخص مسافری که به وطن برمی گردد اگر قبل از ظهر به وطن برسد و نیت روزه رمضان کند روزه وی صحیح می باشد. حال اگر این شخص قبل از ظهر به وطن برسد و لیکن خواب بوده است و مثلا بعد از ده دقیقه از خواب بیدار شده است و الان نیت روزه می کند ایا روزه وی صحیح است؟

NiyateRoozehMosafer.jpgرهبری: در فرض سوال اگر قبل از ظهر نیت کرده روزه اش صحیح است.
مکارم: هرگاه بعد از ظهر نیت روزه کرده، کفایت نمی کند مگراینکه قبل از خواب این نیت را داشته باشد.
زنجانی: چنانچه ولو به صورت ارتکازی نیت داشته که با رسیدن به وطن روزه بگیرد روزه اش صحیح است.

لطفا براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: