تب اصلي صفحه اول

حقوق زن و شوهر

حقوق شرعی متقابل زن و شوهر چیست؟

حقوق واجب مرد نسبت به زن عبارت است از:
1. زن بايد با اجازه شوهر از منزل بيرون برود؛ مگر در واجبات و ضروريات زندگي؛
2. زن بايد براي هر لذتي كه او مي‏خواهد، خود را تسليم نمايد و از نزديكي او جلوگيري نكند، مگر با عذر شرعي (مانند ايام قاعدگي و يا دوران بارداري در صورتي كه نزديكي براي سلامتي او و يا بچه ضرر و خطرر داشته باشد)؛
3. رفع چيزهايي كه باعت تنفّر مرد مي‏گردد؛
4. زن بايد هر زمان كه شوهر بخواهد، براي او نظافت و آرايش كند.

حقوق واجب زن نسبت به مرد عبارت است از:
1. تهيه غذا
2. تهيه پوشاك
3. تهيه وسايل مورد نياز خانه
4. تهيه مسكن
5. حق آميزش و هم‏خوابي.

شرايط امر به معروف

شرايط امر به معروف و نهى از منكر كدام است؟

1. آمر و ناهى بايد معروف و منكر را بشناسد.
2. احتمال دهد امر و نهى او تأثير دارد.
3. امر و نهى مفسده‏اى (ضرر جانى، مالى مهم و آبرويى ) نداشته باشد.
4. تارك معروف و عامل منكر، بر ادامه شيوه خود اصرار داشته باشد. (رساله دانشجويي، سيد مجتبي حسيني، كد: 484/500016)

حكم ماهواره

نظر مراجع بزرگوار تقليد را درباره مشاهده برنامه‏ هاى ماهواره بيان كنيد؟

آيت اللّه خامنه‏ اى و آيت اللّه مكارم: استفاده از برنامه ‏هاى مفيد و مشروع (مانند برنامه ‏هاى علمى و قرآنى) هر چند فى نفسه مانعى ندارد؛ ولى با توجه به اينكه برنامه‏ هايى كه از طريق اين دستگاه پخش مى ‏شود غالباً در بردارنده آموزش افكار گمراه كننده و تحريف حقايق و برنامه ‏هاى لهو و فساد هستند، استفاده از ماهواره جايز نيست.آيت اللّه خامنه‏ اى، اجوبة، س 1183 و 1215؛ آيت اللّه مكارم، استفتاءات، ج 1، س 1609 و 829.
آيت‏ اللّه بهجت و آيت‏ اللّه صافى: استفاده از برنامه‏ هاى مشتمل بر فساد و مخرّب جايز نيست.آيت اللّه صافى، جامع الاحكام، ج 1، 976؛ دفتر آيت‏اللّه بهجت.

وظايف اخلاقي زن در برابر شوهر

وظايف اخلاقي زن در برابر همسر چيست؟


1. اظهار محبت به شوهر
شكي نيست؛ محبت و دوستي، گوهر گرانبهايي است؛ كه خداوند در نهاد زن و مرد قرار داده است. تنها مي‏بايست دو همسر اين امر فطري را ابراز نمايند تا رابطه دوستانه و صميمانه آنان بيش از پيش برقرار گردد. مرد در عرصه اجتماع با افراد گوناگون و سلايق مختلف مواجه مي‏شود و بسا اوقات مورد اهانت قرار مي‏گيرد.

وظايف اخلاقي مرد در برابر همسر

وظايف اخلاقي مرد در برابر همسرش چيست؟


نخست بايد دانست:
آفرينش و ساختار وجودي و زيستي جنس زن براي كارهاي عاطفي و سبك و لطيف آفريده شده و كارهايي كه به توانايي بالاي جسمي نيازمند است، متناسب وجود مرد مي‏باشد. از اين رو، وظايفي كه اسلام براي هر يك از زن و مرد مقرر كرده، بر اساس هماهنگي و تناسب با ساختار وجودي آنهاست. در اينجا به برخي از وظايف مردان كه در ايجاد روابط دوستانه و صميمانه بسيار مؤثر و سازنده است، اشاره مي‏شود:
1.

لطفا براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: