زکات فطره

مبلغ زکات فطره و کفاره سال 96

زكات فطره امسال براي هر نفر بر مبناي قوت غالب گندم مبلغ شش هزار تومان (6,000 تومان) و بر اساس قوت غالب برنج خارجي، مبلغ پانزده هزار تومان (15,000 تومان) و برنج ايراني، مبلغ سي هزار تومان (30,000 تومان) اعلام شده است.

كفاره روزه غير عمد (عذر) براي هر روز 750گرم گندم كه مبلغ دو هزار تومان (2,000 تومان) است كه بايد به صورت نان يا آرد يا گندم تهيه و پرداخت شود، همچنين كفاره روزه عمد براي هر روز مبلغ يكصد و بيست هزار تومان (120,000تومان) است.

خون لثه روزه دار

گاهى از لثه هايم خون بيرون مى آيد و با آب دهان مخلوط مى گردد ؛ آيا اگر آن را فرو ببرم، روزه باطل مى شود؟

گاهى از لثه هايم خون بيرون مى آيد و با آب دهان مخلوط مى گردد ؛ آيا اگر آن را فرو ببرم، روزه باطل مى شود؟
همه مراجع (به جز تبريزى، صافى و نورى) : اگر خون لثه در آب دهان مستهلك شود، فرو بردن آن روزه را باطل نمى كند.[1]
آيات عظام تبريزى و صافى : اگر خون لثه در آب دهان مستهلك شود، بنا بر احتياط واجب فرو نبرد و بيرون بريزد.[2]
آيه اللّه نورى : فرو بردن آن جايز نيست ؛ هرچند در آب دهان مستهلك شود.[3]
__________________
[1]. امام، سيستانى، فاضل و مكارم، تعليقات على العروة، الفصل الرابع، م 1 ؛ خامنه‏اى، اجوبة الاستفتاآت،763 و دفتر: وحيد، بهجت. 
[2]. تبريزى، استفتاآت، س 640 و دفتر: صافى. 

روزه در سفر

كسى كه در ماه رمضان صبح مسافرت مى كند، مى تواند در منزل خود صبحانه بخورد يا بايد از حد ترخّص بگذرد؟

همه مراجع: روزه دارى كه پيش از ظهر مسافرت مى كند، تا حد ترخص نرسيده، نمى تواند روزه را بخورد، و اگر پيش از آن روزه را باطل كند، بايد روزه را قضا كند و كفاره هم بدهد.[1]

شخصى در سفر بود و قصد داشت پيش از ظهر به وطن برسد و نيت روزه كند، ولى در بين راه سهواً چيزى خورد، آيا مى تواند آن روز را روزه بگيرد؟

همه مراجع: اگر شخصى در سفر باشد و قصد داشته پيش از ظهر به وطن برسد و روزه بگيرد ولى در بين راه از روى فراموشى و غفلت چيزى بخورد نمى تواند آن روز را روزه بگيرد.[2]
___________________

زن باردار

زن باردارى كه نتوانسته روزه بگيرد، تكليفش چيست؟

آيات عظام امام، خامنه اى و نورى: اگر روزه براى جنين ضرر داشته است، بايد براى هر روز يك مد طعام به فقير بدهد و اگر براى خودش ضرر داشته، بنابر احتياط واجب بايد براى هر روز يك مد طعام به فقير بدهد و در هر حال روزه ها را بايد قضا كند.[1]
آيات عظام بهجت، سيستانى و فاضل: افزون بر قضاى روزه ها، بايد براى هر روز يك مد طعام به فقير بدهد ؛ خواه روزه براى جنين ضرر داشته باشد، يا براى خودش.[2]

مسافرت قبل از ظهر

كسى كه پيش از ظهر تصميم به مسافرت دارد، تكليف روزه او چه مى شود؟

همه مراجع (به جز تبريزى و سيستانى): اگر پيش از ظهر مسافرت كند، روزه اش باطل است ؛ ولى قبل از آنكه به حد ترخّص برسد، نمى تواند روزه را بخورد.[1]
آيه اللّه تبريزى: اگر از سر شب تصميم بر سفر داشته و پيش از ظهر مسافرت كند، روزه اش باطل است ؛ ولى قبل از آنكه به حد ترخص برسد، نمى تواند روزه را بخورد و اگر پيش از ظهر تصميم بر مسافرت گرفته، بنابر احتياط واجب بايد روزه بگيرد.[2]
آيه اللّه سيستانى: اگر پيش از ظهر مسافرت كند، بنابر احتياط واجب، بايد روزه اش را افطار كند ؛ ولى قبل از آنكه به حد ترخص برسد، نمى تواند روزه را بخورد.[3]
______________

لطفا براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: